Primorsko goranski savez (PGS) hrvatska je regionalna politička stranka koja djeluje na području Hrvatskog primorja i Kvarnera te Gorskoga kotara. PGS Jelenje najača je politička stranka na području općine Jelenje i simbol stabilne vlasti najdražeg nam jelenjskog kraja.

Svoje ideje, znanje i stručnost PGS Jelenje uvijek je stavljao u funkciju boljitka mještana, a to će činiti i ubuduće. Nova snaga Jelenja svakako su mladi ljudi, koji u našoj političkoj opciji prednjače te tako s ponosom pokazujemo da smo drugačiji od drugih.

Sjetimo se samo, koliko je Općina Jelenje u zadnje četiri godine izgubila nestručnim vodstvom i ljudima koji su se odlučili na bijeg, ostavljajući svoje mještane i kraj na cjedilu…

PGS Jelenje – Ča je sigurno je sigurno!

Kontakt

Primorsko goranski savez – ogranak Jelenje
Adresa:
Ciottina ulica 19, 51 000 Rijeka, Hrvatska
OIB:
41495097026, MBO: 03594173, IBAN: HR 86 2488 0013 1200 2891 6 (BKS Bank – Robert Marčelja – donacije)

Telefon: 051 / 355 – 359
Fax: 051 / 213 – 867
Web: www.robertmarcelja.com

Donacije

Upute za donatore
Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe: HR 86 2488 0013 1200 2891 6 (BKS Bank – Robert Marčelja)
Donirati mogu fizičke i pravne osobe i to u novcu, proizvodima i uslugama na poseban račun kandidata.
Ukupan iznos donacija fizičke osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 kuna u kalendarskoj godini.
Ukupan iznos donacija pravne osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 kuna u kalendarskoj godini.
Prema Zakonu o obrtu, obrtnik je FIZIČKA OSOBA!

Donacije u novcu
primaju se isključivo uplatom na poseban račun za financiranje izborne promidžbe i to na način da je obavezno navedeno:
– u opisu plaćanja (svrha): ime, prezime i adresa uplatitelja donacije,
– u pozivu na broj: OIB uplatitelja

Donacije u obliku proizvoda i usluga
Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i pravne osobe dužne su izdati račun i obračunati PDV, a fizičke osobe – građani potpisuju Ugovor o darovanju.
Na računu, odnosno izjavi ili darovnom ugovoru mora biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge i naznaka da ne podliježe naplati!
Donacije koje se daju u svrhu financiranja političke promidžbe nisu porezno priznate olakšice.
Primatelj donacije obavezan je izdati potvrdu o primljenoj donaciji stoga je nužno da davatelj donacije ostavi svoje podatke kako bi primatelj mogao izdati potvrdu.

Zabrana financiranja
(članak 22. stavak 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe)
Zabranjuje se financiranje političkih stranka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisnih lista i kandidata od strane:
– stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba,
– državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice te javnih i drugih ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– udruga radnika i poslodavaca,
– udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih neprofitnih udruga i organizacija,
– fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima.
Zabranjuju se donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru, odnosno donacije za koje se bez dodatnih radnji ne može sa sigurnošću utvrditi donator (npr. donacije putem SMS poruka, telefonskih govornih automata).
Zabranjeno je davanje donacija u novcu ili u obliku proizvoda preko trećih osoba (posrednika).

Potvrda donacije
PGS će svakom donatoru/donatorici dostaviti pisanu potvrdu o uplati.

Općenito
PGS zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila. Donator snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom doniranja.

Izjave kandidata o vlastitim sredstvima: Jelenje – Robert Marčelja
Donacije / Troškovi izborne promidžbe / Medijsko oglašavanje (28.04.2017. do 12.05.2017.): Jelenje – Robert Marčelja – troskovi
Donacije / Troškovi izborne promidžbe / Medijsko oglašavanje ( do 21.05.2017.): Jelenje – Robert Marčelja
Donacije / Troškovi izborne promidžbe / Medijsko oglašavanje ( do 04.06.2017.): Robert Marčelja – finalno – trošak
Donacije / Troškovi izborne promidžbe / Medijsko oglašavanje / financijski izvještaj ( do 17.06.2017.): Finalni izvještaj Robert Marčelja PGS