I dalje ćemo biti otvorena sredina za suradnju i financiranje iz vanjskih izvora. Prije svega tu mislimo na stalnu i stabilnu suradnju s Primorsko-goranskom županijom koja je naš glavni partner u provođenju kapitalnih projekata s ciljem da se naš zavičaj kontinuirano razvija.

S našom Županijom već su dogovoreni projekti izgradnje doma za starije i nemoćne u Jelenju i čitav niz drugih projekata u vidu novih dječjih parkova, opremanja i izgradnje društvenih prostorija, izgradnje cesta na našem području.

Prema svemu viđenome naša politička opcija jedina je dorasla zadatku da ciljeve koje je zadala i ostvari.

S radom će nastaviti i poseban tim ljudi zaslužen za povlačenje sredstva iz EU i HR fondova.