• Uređeni prometovanje i parking u centru Dražica, kod Brodokomerca
 • Centar Općine Jelenje u potpunosti prilagođen osobama smanjene pokretljivosti
 • Proširen dio ceste od Lubarske do Milaši u punom profilu (1. faza)
 • U izgradnji optička mreža za ultrabrzi internet do svake kuće
 • Besplatan internet u centru Dražica, Podhumu, Martinovu Selu i u Podkilavcu
 • Poboljšan videonadzor u centru Dražica
 • Asfaltirana cesta i uređen nogostup u Ratuljama
 • Izgrađena nova grobna mjesta u sklopu postojećeg groblja (29)
 • Izgrađen dio nogostupa prema Molnarima i sanirana cesta na tom dijelu
 • Postavljeni novi stupovi za struju u Podkilavcu
 • Asfaltirana cesta na ulasku u naselje Podhum iz smjera Dražice
 • Obnovljena dionica ceste od Kaktusa pa do ulaska u Podhum
 • Proširena cesta u Lukežima
 • Na lokalnoj cesti Lubarska – Lopača uređeni odbojnici / ograda uz cestu
 • Produbljen oborinski kanal u Podkilavcu, Zoretićima i Dubini
 • Izgrađen oborinski kanal u Brnelićima
 • Uređeni okoliš, cesta i parking ispred čitaonice u Dražicama
 • Izgrađeno 400 m vodovoda na lokalitetu Lopača – Linčetovo
 • Postavljeni novi stol i klupe u Lukežima
 • Uređen vrt i proširen parking kod čitaonice u Podhumu
 • Novi razglas u Domu kulture Dražice
 • Izgrađen automatski sustav navodnjavanja travnjaka NK-a „Rječina“
 • Asfaltirana cesta Trnovica – Zoretići
 • Uređen centar Podkilavca
 • Uređene i postavljene nove table s nazivima ulica
 • U tijeku postavljanje mjerača brzine kroz Grobničko polje
 • Obnovljena pročelja poslovnih prostora ispod tribina
 • Postavlja se nova smeđa signalizacija na području našeg Jelenja
 • U izgradnji vodovodni ogranak Podhum 14A-F ukupne duljine 150 m
 • Označen parking-prostor kod dječjeg vrtića u Podhumu
 • Izgrađena cesta i oborinski kanal kod TTO-a Thermotechnik u Lukežima
 • Nova prometna signalizacij kod škole u Dražicama
 • Asfaltiran pristupni put prema mostu na Rupi