PGS – ogranak Jelenje organizirao je predizborni skup, u Domu kulture Dražice. Program razvoja Općine Jelenje predstavio je Robert Marčelja, kandidat za načelnika Općine Jelenje.

predizborni-skup - Održan predizborni skup PGS-a Jelenje u Domu kulture Dražice - Novosti