• Vraćen dug Komunalnom društvu „Autotrolej“
  • Općina Jelenje više se ne sudi s Planinarskim društvom „Obruč“
  • Povučen sudski spor protiv Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
  • Komunalno društvo „Jelen“ vratilo je dio pozajmice od 600 tisuća kuna Općini Jelenje