Razmišljanja i naše inicijative idu u smjeru postavljanja solarne elektrane na područje Dubine. Hektari zelenog prostora tako bi dobili novu namjenu i ekonomsku računicu za našu lokalnu samoupravu. Naime, projekt je solarne elektrane, osim proizvodnje „zelene“ električne energije i njezina upuštanja u elektroenergetsku distribucijsku mrežu, i namicanje ekonomske koristi od tog projekta za lokalnu zajednicu, kao i doprinos naše zajednice u okretnosti i korištenju obnovljivih izvora energije, odnosno smanjenju emisije stakleničkih plinova u atmosferu. Općina
Jelenje od tog bi projekta imala kontinuirani i stalni prihod, a prostor koji se sada ne koristi poprimio bi novu dimenziju. Područje u kojemu bi bili postavljeni solarni paneli i pristupni putovi bilo bi u potpunosti očišćeno i prohodno, a sam projekt generirao bi prihode koji dosad nisu bili mogući. Prostor je u vlasništvu države, a lokacija je izvan zone gradnje, što je uvjet za ostvarivost projekta
vrijednog nekoliko desetaka milijuna kuna. Projekt u suradnji s Republikom Hrvatskom namjeravamo prijaviti za financiranje EU fondova, a već je u našu lokalnu samoupravu stiglo pismo namjere privatnog investitora, što nas je i ponukalo da projekt pripremimo te prostor prenamijenimo za zelenu industriju na dobrobit našeg zavičaja, štiteći tako i vodozaštitno područje.