Adekvatno i sveobuhvatno mjesto za konvencionalne oblike igre i rekreacije još uvijek ne postoji, kao ni njegova lokacija. Međutim, u skladu s postojećom infrastrukturom, u planu je uređenje jednog višenamjenskog sportsko-rekreativnog centra koji bi sadržavao terene za mali nogomet, rukomet, košarku i odbojku uz prikladnu atletsku stazu.