23. svibnja 2017.

Video: Skrivena blaga Općine Jelenje

Na grobničkom siru i palenti kompirici odgojile su se generacije naših predaka, a to se ne smije zaboraviti. PGS Jelenje u planu za sljedeće mandatno razdoblje ima revitalizaciju proizvodnje tih autohtonih grobničkih poslastica.

Continue reading
12. svibnja 2017.

Video: Razvoj turizma i rekreacije

Želim da Općina Jelenje bude i vikend destinacija za odmor naših mještana, ali i ljudi iz Rijeke i okolice. To ćemo postići uređenjem planinarskih puteva i biciklističkih staza, a svakako planiramo urediti izvor Rječine.

Continue reading
07. svibnja 2017.

Video: Dionica ceste u Podhumu dobila novi sloj asfalta zahvaljujući PGS-u Jelenje

Zahvaljujući PGS-u Jelenje i našem najaktivnijem vijećniku Robertu Maršaniću, dionica ceste u Podhumu dobila je novi sloj asfalta. – Robert Maršanić jedini je predstavnik iz Općine Jelenje u Županijskim strukturama, odnosno Županijskoj skupštini i svojim pitanjima, prijedlozima, komentarima nastoji poboljšati kvalitetu života u našoj Općini, a to će činiti i ubuduće. Zadovoljstvo je takvog čovjeka imati uz sebe. Njegovo iskustvo …

Continue reading
06. svibnja 2017.

Video: Mladi su nova snaga Jelenja

Predstavio sam kandidacijsku listu Nova snaga Jelenja u Martinovom Selu, baš kraj Gašparovog mlina jer na siru i palenti odgojile su se generacije naših predaka, a to se ne smije zaboraviti.

Continue reading