02. travnja 2017.

05. Općina Jelenje i Europska unija

Prošlost treba ostaviti tamo gdje pripada. Iz nje treba samo naučiti lekciju o nemarnosti i zatvorenosti sustava koji je bio na snazi do sada. Nismo postali dio Urbane aglomeracije Rijeka, iako u nju Općina Jelenje prirodno spada. Bit će tako sljedećih nekoliko godina, a do tada moramo uhvatiti ona sredstava iz europskih fondova koja još možemo dobiti. Na našu žalost, …

Continue reading