14. ožujka 2021.

8. Suradnja i financiranje iz vanjskih izvora

I dalje ćemo biti otvorena sredina za suradnju i financiranje iz vanjskih izvora. Prije svega tu mislimo na stalnu i stabilnu suradnju s Primorsko-goranskom županijom koja je naš glavni partner u provođenju kapitalnih projekata s ciljem da se naš zavičaj kontinuirano razvija. S našom Županijom već su dogovoreni projekti izgradnje doma za starije i nemoćne u Jelenju i čitav niz …

Opširnije