14. ožujka 2021.

7.1 Nastavit ćemo biti transparentna i otvorena jedinica lokalne samouprave

Pročitaj kompletan program Dokazana snaga Jelenja i pogledaj koji će se sve projekti realizirati u iduće 4 godine. Pod našim vodstvom Općina Jelenje postala je jedna od najtransparentnijih općina u okruženju, ali i na razini Republike Hrvatske, uvažavajući mjerljive i zadane kriterije nadležnih institucija. Cilj je nastaviti kontinuirani niz, ali i povećati broj postavljenih dokumenata na internetske stranice te omogućiti …

Opširnije
14. ožujka 2021.

7.2 Proširenje Wi-Fi zona po našem Jelenju

Pročitaj kompletan program Dokazana snaga Jelenja i pogledaj koji će se sve projekti realizirati u iduće 4 godine. Ukupno deset pristupnih točaka na četirima lokacijama (centar Dražica, Martinovo Selo, Podkilavac, dio Podhuma) već je postavljeno na područje Jelenja. Nastavit ćemo ulagati u suvremenu tehnologiju te proširiti mogućnost besplatnog korištenja interneta na određenim točkama okupljanja mladeži, ali i turista.

Opširnije