Projekt ćemo realizirati uz pomoć Primorsko-goranske županije, kao što smo zajedničkim snagama uredili logo-kutak. Svi sumještani koji imaju potrebu za tom vrstom usluge moći će ju koristiti besplatno, a riječ je o struci koje kronično nedostaje. Stoga će se realizacijom projekta u novom mandatnom razdoblju dobiti nova usluga za dijagnosticiranje i terapiju poremećaja govora, glasa, govornog i pisanog jezika u djece, odraslih i starijih osoba.