PGS ogranak Jelenje organizirao je tiskovnu konferenciju te poslao jasnu poruku svim mještanima Općine Jelenje. Robert Marčelja tim je putem zahvalio mještanima koji mu pružaju punu podršku u nastojanju da Općinu Jelenje predstavi dostojno i pravedno.

Želim vam dati do znanja da ste svi jednako važni u ostvarivanju napretka i prosperiteta za našu zajednicu jer Općina to smo svi mi. Želio bih napomenuti da je naš rad javan i transparentan i tako želim, zajedno s vama, voditi našu Općinu u bolji život – naglasio je Marčelja, kandidat za načelnika Općine Jelenje od strane PGS Jelenje, dodajući pritom, kako je njegov tim izvršio sve pripreme za programe koje ćemo postepeno predstaviti široj zajednici u mjesecima koji dolaze.

Marčeljin program sastoji se, kako je naglasio, od tri segmenta:

  1. Kratkoročni i brzo provedivi programi za boljitak svih građana
  2. Srednjoročni projekti, koji se vežu za drugu godinu mandata, nakon konsolidiranja proračuna
  3. Dugoročni projekti, koji zahtijevaju više vremena za samu pripremu te je potrebna suradnja i usuglašavanje sa više institucija.

Prema osobnom viđenju, naša Općina je vidno zapuštena, u smislu, udarnih rupa na cesti, raslinje koje ometa promet na nerazvrstanim prometnicama, velike su pritužbe građana naselja Zoretići u svezi neodržavanja bujičnih potoka i pripadajućih kanala, koji potpadaju u ingerenciju naše Općine.  Naš tim, već sada radi na komunikaciji između udruga u Općini Jelenje te sagledava njihovu problematiku, radi boljeg odnosa i suradnje u bliskoj budućnosti – zaključio je Marčelja.