Župa Jelenje i dalje će biti naš vjerni prijatelj i partner u organiziranju i provođenju župnih događanja i proslava vjerskih blagdana. Suradnjom ćemo nastaviti kontinuirano ulagati u vjerske objekte (crkve, kapelice i groblje) na našem području kako bi se sačuvala vrijedna baština, ali i duhovni mir.