Nikada nismo i nećemo kočiti udruge za razvoj civilnog društva. Na raspolaganju će stoga i ubuduće biti općinski prostori, čitaonice i ostala potrebna infrastruktura. Volontiranje, inicijative i zalaganje članova udruga za boljitak našeg zavičaja garancija su i pokretač kvalitetnijeg razvoja.