U idućem mandatnom razdoblju svoju Općinu stavit ćemo na kartu općina i gradova koji imaju certifikat „prijatelja djece“. Akcija će poticati našu zajednicu da još više ulaže u usluge za djecu, sigurno i zdravo okruženje, zdravlje, obrazovanje, kulturu, sport, slobodno vrijeme djece te da daje podršku roditeljima u odgoju djece. Akciju ćemo provesti u suradnji sa Savezom društava Naša djeca Hrvatske.