Krajnji dio naših naselja uz Rječinu u potpunosti će dobiti novi asfalt, a na mjestima gdje je to moguće, u suradnji s mještanima, cesta će se proširiti. Višemilijunski projekt zajednički ćemo ostvariti s odgovarajućim partnerima zahvaljujući koordinaciji i dobroj suradnji te otvorenosti. Planiramo podjednako ulagati u cestovnu infrastrukturu svih naših naselja. Radovi na terenu trebali bi započeti uskoro.