Sve je više vozača na našem području, stoga se pokazala potreba za parkiranjem osobnih i teretnih vozila u centru Dražica, gdje je i najveći protok ljudi. Ovim projektom omogućio bi se novi parking kod ambulante u Dražicama. Uz nogometno igralište i završetak poslovnog centra
planiramo također novi parking.