Ukupno deset pristupnih točaka na četirima lokacijama (centar Dražica, Martinovo Selo, Podkilavac, dio Podhuma) već je postavljeno na područje Jelenja. Nastavit ćemo ulagati u suvremenu tehnologiju te proširiti mogućnost besplatnog korištenja interneta na određenim točkama okupljanja mladeži, ali i turista.