Rimski zid trajno ćemo konzervirati u suradnji sa stručnjacima uz pomoć europskih i hrvatskih fondova. Ostaci zida stari su više od 2000 godina i dokaz su da je naše područje bilo dio tada  civiliziranog svijeta. Našim je zalaganjem stari Rimski zid očišćen i postao je dio turističke rute, a trajnim konzerviranjem spasit ćemo ostatke od daljnjeg propadanja ili urušavanja.