KOALICIJA:

pgs-logo - Footer - sdp - Footer -

ROBERT MARČELJA, kandidat za načelnika Općine Jelenje 2021. – 2025.
Adresa: Dražičkih boraca 67, 51218 Dražice
E-mail: info@robertmarcelja.com
Web: www.robertmarcelja.com
Donacije (IBAN): HR6924880013120045227