Naša je zadaća pomoći roditeljima mališana i polaznika dječjih vrtića kako bi cijena vrtića bila roditeljima pristupačna, a usluga boravka u DV-u „Grobnički tići“ u Podhumu što kvalitetnija. Nastavljamo i sa sufinanciranjem cijena smještaja djece u vrtiću naših sumještana i na području drugih jedinica lokalne samouprave.