• Kontinuirano priznanje: Općina Jelenje među najtransparentnijim općinama u RH
  • Certifikat: Transparentna javna nabava
  • Nove internetske stranice svakodnevno se dopunjuju novim sadržajem
  • Dokumenti Općinske uprave online
  • Uvedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti
  • Dostupni audiozapisi sa sjednica Općinskog vijeća
  • Dostupni pozivni materijali i zapisnici Općinskog vijeća
  • Pravo na pristup informacijama: Tražene informacije dostavljaju se u zakonskom roku
  • Općina Jelenje izdaje vlastite Službene novine
  • Mještanima dostupan novi Glasnik Općine Jelenje