• Obnovljena oba mlinska kola u Gašparovu mlinu
  • Obnovljen kip mlikarice
  • Izgrađen spomenik u sjećanje na sve mlinare na Rječini kroz povijest
  • Očišćen stari Rimski zid Claustra i dodan turističkoj ponudi