Školsku zgradu u Jelenju, u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, koja je vlasnik objekta, namjeravamo prenamijeniti za poduzetničku djelatnost i proizvodnju. Vjerujemo u poduzetničke inicijative i ideje velikih poduzetnika na našem području. Prve namjere i inicijative već su iskazane i pokrenute te vjerujemo kako će se u nekadašnjoj školskoj zgradi uskoro zapošljavati velik broj naših sumještana.