Već sada aktivno radimo na tome da uz pomoć planinara kreiramo nove planinarske putove, ali i turistički prikažemo sve svoje adute pomoću infomapa s ucrtanim planinarskim putovima, obnovimo smjerokaze i sve to interaktivno povežemo s turističkom platformom Visit Jelenje. Aktivna suradnja na terenu i kvalitetna izrada povećat će sigurnost boravka ljubitelja prirode u
Grobničkim Alpama.