Predstavio sam kandidacijsku listu Nova snaga Jelenja u Martinovom Selu, baš kraj Gašparovog mlina jer na siru i palenti odgojile su se generacije naših predaka, a to se ne smije zaboraviti.

Kandidacijska lista za Općinsko vijeće od strane PGS Jelenje:
1. Robert Marčelja
2. Dino Piljić
3. Robert Maršanić
4. Izabela Stošić
5. Ivica Pilčić
6. Kristian Hlača
7. Sonja Šepić
8. Martina Mičetić Davidić
9. Elena Marčelja
10. Morena Mattei
11. Dino Forgić
12. Božidar Ganić
13. Mia Piljić
14. Josip Stipić
15. Adolf Juretić

nl_nova_snaga_jelenja - Video: Mladi su nova snaga Jelenja - Novosti