Podršku meni i programu Nove snage Jelenja dala je načelnica Općine Čavle Ivana Cvitan Polić. Unazad četiri godine, suradnja između naših dvaju općina nije bila na zavidnoj razini. Uskoro slijede promjene na bolje!